Kontakt
Skontaktuj się z nami!
3 stycznia 2022
AI w chłodnictwie – nowy numer CH&K

Sztuczna Inteligencja w chłodnictwie – czy jest na nią miejsce?

Jako audytor i projektant instalacji chłodniczych czasem wyjaśniam Klientom jak pracują sterowniki urządzeń chłodniczych. Często odwołuję się do termostatu w żelazku – on/off. Jest to jednak daleko idące uproszczenie, ponieważ obecne na rynku sterowniki korzystają z układów PID, czyli modułu proporcjonalnego, całkującego i różniczkującego. Takie sterowanie jest już częściowo „mądre”. Można jednak iść o krok dalej – duży krok.

Zmierzam do rozważania, czy protokoły uczące się, często określane jako sztuczna inteligencja mogą mieć zastosowanie w naszej branży.

Widzę następujące pola działania;

Odbiorniki chłodu pod względem porównania ich normalnej pracy do pracy chwilowej. Konkretnie mowa o czasie otwarcia zaworu, czasie odszraniana i krzywej osiągania zadanej temperatury, wymaganej temperaturze odparowania w przypadku kiedy jest ona zmienna. Przewidywanie obciążenia poszczególnych pomieszczeń lub mebli w kontekście np. towarowania lub wysyłek.

Centrale, agregaty chłodnicze i gas coolery;

Czas pracy sprężarek i krzywa osiągania wymaganych ciśnień, czas pracy wentylatorów gas coolerów, reakcja na pogodę, zaawansowana praca z wykorzystaniem wielu taryf energetycznych.

Czy chłodnictwo mogło by pójść ścieżką, którą podąża już ciepłownictwo – uważam, że powinno.