Kontakt
Skontaktuj się z nami!
21 stycznia 2022
Logistyka spożywcza – za duże rachunki za energię? Trendy przyszłości, które należy wdrażać już dziś

 

Odsłuchaj całości poniżej

Jak wspominałem we wcześniejszych felietonach, sam fakt odejścia od F-gazów i przejście na CO2 jest technologiczną rewolucją. Rewolucją, która pozwala oszczędzić od 20 do ponad 50% energii elektrycznej zużytej przez chłodnictwo. To jednak nie koniec. Drastyczna zmiana na całym rynku wynikająca z ograniczeń COVID, skokowe wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu, oraz coraz mniej wykwalifikowanych techników chłodnictwa sprawiają, że technologie, które kiedyś były tylko teorią, jutro… dziś muszą się pojawić w konkretnych realizacjach.

  • Idąc tropem oszczędności energii jako pierwszą należy wymienić kogenerację, lub dokładniej poligenerację. Technologia ta polega na produkcji własnej energii elektrycznej przez moduły kogeneracyjne zasilanie najczęściej gazem. Jako odpad pojawia się ciepło z chłodzenia bloku silnika oraz spalin. Odpad ten należy skierować do chillera absorpcyjnego (MAYA), który odpowiednio podłączony do układu chłodniczego – wspomoże go, zwiększając efektywność energetyczną do wcześniej niespotykanych wartości. Tego typu obiekty już projektowaliśmy i są one w trakcie budowy. Średnio roczne COP układu chłodniczego (MT i LT) będzie bliskie 5!

 

  • Dalej w temacie oszczędności energii -> Odszranianie i ogrzewanie posadzki gorącym glikolem. Jako ogólną wytyczną można przyjąć, że chłodnice MT posiadają grzałki odszraniania o mocy elektrycznej równej 25% mocy chłodniczej, a LT równej 100% mocy chłodniczej. Grzałki te (najczęściej) pracują cztery razy na dobę po około 30minut. Dla wcześniej rozpatrywanego układu MT = 1000 kW i LT = 200 kW daje to dzienne zużycie energii o wartości 900 kWh i roczny koszt rzędu 300 000 pln na samo odszranianie! Zastąpienie odszraniania elektrycznego – glikolowym posiada więc dwie zalety; drastyczne zmniejszenie zużycia energii oraz dużo większą skuteczność.

 

  • Inteligentne systemy sterowania takie jak np. dostarczane przez firmę DIGITEL. Pierwszym i podstawowym zadaniem takiego systemu jest regulacja wszystkich elementów układu chłodniczego. Funkcje sztucznej inteligencji w czasie „nauczą się” pracy Twojego układu chłodniczego i kiedy będzie on odbiegał od optimum (usterka, zaszronienie, itd.) automatycznie o tym poinformują obsługę. Zapobiegnie to wydłużonej pracy w stanie usterki lub zbyt wysokiego zużycia energii. Nowoczesny system sterowania powinien także automatycznie komunikować się z obsługą poprzez aplikację na telefon lub e-mail. Bardziej inteligentny i lepiej skomunikowany system sterowania pozwoli zmniejszyć ilość interwencji serwisowych wymagających przyjazdu serwisu.

 

  • Duże instalacje mają potencjał produkcji ciepła. Jako ogólną zasadę można przyjąć, że ilość ciepła jest o 25% większa niż chwilowe zapotrzebowanie na chłód. Oznacza to, że każdy megawat mocy chłodniczej może ogrzać 250 domów jednorodzinnych.  Dla systemu o mocy 1000 kW pracującego bez przerwy wartość ciepła z odzysku wynosi 2,6 mln pln rocznie! Należy jednak mieć świadomość, że układy chłodnicze dla logistyki nie pracują z pełnym obciążeniem cały rok.  Czekam na realizację w której operator instalacji chłodniczej będzie sprzedawał ciepło do sieci miejskiej. Opłacalność tego typu rozwiązań potrafimy bardzo dokładnie policzyć.

 

  • Jest także trend przyszłości – nietechniczny, a polega on na wdrażaniu organizacji firmy, która umożliwia korzystanie z nowych technologii. Cykl zdarzeń, który prowadzi do udanej realizacji nowoczesnego chłodnictwa i dużych oszczędności energii, jest nie tyle długi lub trudny, co inny niż dotychczas realizowane procesy zakupowe. Wiele z opisywanych wyżej technologii jest nowych a co za tym idzie, może o nich nie wiedzieć Klient. Może o nich nie wiedzieć instalator. Technicznie są one nieskomplikowane, ale wymagają nieco innego podejścia do szacowania kosztu życia obiektu. O konsekwencjach niestarannego wdrażania innowacji wspominałem we wcześniejszym felietonie. Jako specjalistę od zakupów, który jest szczególnie wyczulony na punkcie pozyskiwania oszczędności energii mogę polecić Artura Fydryszka, który także prowadzi blog www.profelsjonalnezakupy.pl. Niebawem ukarze się tam nasz felieton na temat kupowania oszczędnego chłodnictwa.

Jako konsultant uczestniczę w projektach w których, wyżej wymienione technologie są już realizowane komercyjnie.

Pojawia się więc pytanie czy na pewno mówimy o technologiach przyszłości.

Zainteresuje Cię również