Kontakt
Skontaktuj się z nami!
15 października 2021
Metody na niższe rachunki za energię elektryczną – felieton dla czasopisma Ch&K

W oczach wielu klientów instalacje fotowoltaiczne lub kogeneracyjne pod względem finansowym są bardzo podobne do chłodnictwa na CO2. Zasada tego biznesu może być opisana jako wydatek inwestycyjny (CAPEX), który zmniejsza koszty eksploatacyjne (OPEX), dając po pewnym czasie zwrot kosztów (payback), a następnie realny zysk (net gain). Zasada tworzenia oszczędności dzięki wyżej opisanym technologiom jest jednak znacząco inna, a przez to podlega innym ryzykom związanym
z regulacjami prawnymi.

Instalacje kogeneracyjne lub fotowoltaiczne wytwarzają tańszą lub darmową energię. Ich ewentualne zastosowanie nie wpływa na ilość zużywanej energii przez zasilane przez nie urządzenia. Czyli chłodnictwo zasilane z sieci lub z kogeneracji nadal będzie miało to samo COP.

Z drugiej strony chłodnictwo na CO2 (w tym także chillery i pompy ciepła) dają znacząco mniejsze zużycie energii, bez względu na to skąd ona pochodzi lub ile kosztuje. Jest to więc uzyskanie tego samego efektu w skrajnie inny sposób.

W wyniku bardzo dużej i stale rosnącej liczby źródeł indywidualnego wytwarzanie energii, takich jak opisane powyżej, sieć elektroenergetyczna w Polsce staje się coraz trudniejsza do bilansowania. Prędzej czy później energatyka nałoży kaganiec na wolne wpuszczanie energii do sieci. W branżowej prasie już można przeczytać o coraz większych trudnościach z uzyskaniem warunków przyłączeniowych lub o ujemnych cenach energii.

Co z tego wynika?

Uważam, że w ciągu najbliższych lat energia wytwarzana we własnych mikroelektrowniach (PV lub kogeneracja) będzie musiała być zużywana we własnym zakresie (zakładu produkcyjnego lub klastra). Będzie to realizowane w trybie nadążanym lub z wykorzystaniem banków energii elektrycznej lub w jeszcze innych formach.

Wyżej opisane zjawisko energetyczne nie będzie miało jednak wpływu na możliwość stosowania bardzo efektywnego energetycznie chłodnictwa. Może być nawet impulsem do stosowania banków chłodu lub ciepła, które będą ładowane w momencie kiedy własna energia będzie dostępna i rozładowywane w pikach zapotrzebowania na chłód lub ciepło.

 

https://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/