Kontakt
Skontaktuj się z nami!
23 sierpnia 2021
Najważniejsze informacje o chłodnictwie ABSORPCYJNYM

Razem z kogeneracją zwiększa się popyt na chłodnictwo absorpcyjne. Działa ono zupełnie inaczej niż tradycyjne chłodnictwo sprężarkowe.

Poniżej najważniejsze informacje, które powinieneś wiedzieć na jego temat:

1. Jak działa chłodnictwo absorpcyjne (bardzo uproszczona zasada)

Generator
Ciepła woda (ze źródła ciepła) podgrzewa rozcieńczony litek bromu aż do momentu kiedy zawarty w nim czynnik chłodniczy zaczyna parować. Roztwór litku bromu się zagęszcza. Roztwór ten jest następnie podawany do absorbera.

Skraplacz
Pary czynnika dochodzą do skraplacza gdzie skraplają się na powierzchni rurociągu wody chłodzącej. Woda ta jest chłodzona w wieży. Skroplony czynnik jest podawany do parownika.

Parownik
Ciśnienie w parowniku jest bliskie próżni, przez co czynnik chłodniczy w nim odparowuje chłodząc wodę (która dalej jest podawana np do klimatyzacji). Otrzymany w ten sposób gaz podawany jest do Absorbera.

Absorber
Pary czynnika są skraplane przez wodę chłodzącą i pochłaniane przez zagęszczony roztwór litku bromu. Roztwór jest następnie podawany do generatora i proces się powtarza.

 • Możliwość utrzymania wymaganej próżni wewnątrz chillera jest kluczowym parametrem. Większość chillerów w wyniku nieprecyzyjnego wykonania traci próżnię i musi mieć fabrycznie zamontowaną pompę próżniową. Najlepsze urządzenia takie jak YAZAKI dzięki bardzo precyzyjnemu wykonaniu utrzymują próżnię i nie wymagają fabrycznej pompy próżniowej.
 • Wnikające do wewnątrz chillera powietrze (wraz z zanieczyszczeniami i parą wodną) powoduje stopniową degradację zładu litku bromu. Chillery YAZAKI dzięki swojej szczelności nie wymagają okresowej wymiany zładu przez cały swój czas życia.
 • Głośność chillera jest pomijalna
 • Chiller o mocy 430 kW będzie miał wymiary około 1,7 x 3,7 x 2,2m oraz masę 5,7 tony w trybie pracy

 • Firma SZE sp. z o.o. oferuje chillery absorpcyjne o mocy chłodniczej pomiędzy 17,6 a 450 kW.

2. Do czego przydatny jest chiller absorpcyjny

Chłodnictwo absorpcyjne oparte o litek bromu może wyprodukować schłodzoną wodę o temperaturze do 5°C. Woda ta może być wykorzystana do klimatyzacji lub technologii.

Istnieją absorpcyjne chillery amoniakalne, które mogą osiągnąć temperatury niższe, jednak ze względu na tryb pracy trudno je zastosować np do przechowywania mrożonej żywności.

3. Co jest potrzebne aby móc zastosować chiller absorpcyjny

Najważniejsze jest stabilne źródło ciepła. Stabilne pod względem jego ilości oraz temperatury.

Wymagana temperatura to między 70 a 95°C

Źródłem ciepła mogą być:

 • Kogeneracja
 • Sprężarki powietrza
 • Chłodzenie maszyn i urządzeń (np pieców hutniczych)
 • Itd.

4. Zużycie energii i efektywność (COP)

Główną zaletą chillerów absorpcyjnych jest zamiana ciepła na chłód blisko bez zużycia energii elektrycznej – „za darmo” (prawie).

Chiller absorpcyjny o mocy chłodniczej 430 kW zużywa 630W energii elektrycznej. Należy jednak uwzględnić zużycie energii przez wentylator wieży chłodniczej oraz pompy. Razem cały zestaw o wyżej wymienionej mocy będzie pobierał około 20 kW energii elektrycznej.

Efektywność chillera absorpcyjnego określa się współczynnikiem COP, który jest opisany wzorem poniżej:

COP = moc chłodnicza uzyskana / moc cieplna dostarczona

Zazwyczaj mieści się on pomiędzy 0,5 a 0,8 i bardzo duży wpływ na jego wartość mają temperatura wody ciepłej i zimnej.

5. Wieża chłodnicza

 • Najczęściej stosowane są otwarte wieże chłodnicze. Oznacza to, że woda chłodząca ma bezpośredni kontakt z powietrzem.
 • Moc wieży chłodniczej definiuje przede wszystkim parametr termometru mokrego na jaki ją dobieramy. Dla każdego regionu w Polsce powinien on być dobierany indywidualnie, najczęściej jednak wynosi pomiędzy 21 a 23C. Im wyższa temp tym lepsze parametry, ale większa i droższa wieża.
 • Kolejnym ważnym parametrem jest czystość wody na jaką jest dobierana oraz wynikające z tego wypełnienie wieży.
 • Typowe wieże mają głośność pomiędzy 64 a 51 dB. Istnieje jednak możliwość dalszego wyciszania.
 • Wymagana ilość wody podawana do wieży a więc co za tym idzie moc pomp i średnica rurociągów wynikają z bilansu chillera.
 • Dobrze wyposażone wieże mają zdejmowane panele inspekcyjne, grzałki przeciwzamrożeniowe i serwisowalne dysze dobrane pod wymagany przepływ, czystość
 • Wieża wymaga uzupełniania uzdatanionej wody. Uzdatnianie należy dobrać do specyficznego składu wody u Klienta
 • Wieża do chillera o mocy 430 kW będzie miała rozmiar 2,4 x 3,7 x 3,6 m oraz masę w trybie pracy 3,9 tony

Zainteresuje Cię również