Kontakt
Skontaktuj się z nami!
14 listopada 2021
Optymalizacja energetyczna chłodnictwa F-gazowego

 

Co roku wykonujemy kilkadziesiąt audytów instalacji chłodniczych. Przemysłowych lub sklepowych.

Typowy raport ma od kilkunastu do kilkudziesięciu stron.

Wyliczamy usterki techniczne i eksploatacyjne a czasem także projektowe.

Jednak w miarę jak drożeje energia elektryczna coraz ważniejsza staje się analiza energetyczna.

Prostym rozwiązaniem jest wskazanie na potrzebę wymiany instalacji na pracującą na CO2. Czasem jednak ze względów finansowych, organizacyjnych, technicznych lub skarbowych nie jest to możliwe.

W wyniku naszych analiz okazuje się, że blisko wszystkie instalacje F-gazowe posiadają duży potencjał oszczędności energii.

Jesteśmy w stanie oszczędzić zazwyczaj pomiędzy 8 a nawet 25% energii pracując tylko na parametrach pracy instalacji.

Powyżej przykład z pomiarów instalacji MT (plusowej) dzięki któremu jesteśmy w stanie porawić jej prarametry pracy oszczędzając blisko 17% energii elektrycznej nie pogarszając warunków przechowywania towaru.

Poniżej wykres zużycia energii dla tej samej instalacji przed i po naszej wizycie

Różnica jest wyraźna i w skali roku dla tego Klienta jest warta 21 000 pln.

Wynik tej został osiągnięty bez zamykania drzwiami mebli plusowych – co pozostawia dalszy znaczny potencjał do oszczędności.