Kontakt
Skontaktuj się z nami!
6 sierpnia 2021
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014

Branża chłodnicza jak każda inna budowlana jest objęta odpowiednimi regulacjami.

Jeden przepis jednak wpływa na naszą branżę (a wiec także na decyzje Kientów) w sposób bardziej decydujący.

 

Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014

Reguluje on możliwość (lub jej brak) budowy nowych układów chłodniczych na czynnikach chłodniczych o odpowiednim GWP

Link do pobrania regulacji

 

Najważniejsze postanowienia wymienione są na stronie 28, cytuję:

Co to oznacza:

  1. Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie można budować nowych instalacji chłodniczych na blisko żadnych syntetycznych czynnikach chłodniczych. Mam na myśli czynniki takie jak r134a, r448a, r449a, itd.
  2. Wszystkie nowe systemy będą musiałby być na czynnikach o GWP poniżej 150 -> r744 (CO2), r290 (propan), r717 (amoniak)
  3. Serwisowanie systemów istniejących na tych czynnikach będzie możliwe i legalne
  4. Przebudowy tych systemów będzą możliwe i legalne

Jak każda regulacja posiada ona także swoje „furtki” i „boczne wyjścia”.

Pojawiają się także szare pola, niejasno określone przez przepisy. Poniżej je wymieniam i przedstawiam naszą interpretację:

1. Bardzo szeroka przebudowa instalacji chłodniczej z wymianą centrali chłodniczej włącznie

Odpowiednie urzędy posiadają wiedzę na temat instalacji chłodniczych przede wszystkim na podstawie danych, które sami im udostępniamy. Wymiana centrali chłodniczej wiąże się z zmianą jej numeru w CRO (Centralny Rejestr Operatorów) oraz zgłoszeniem nowego zbiornika ciśnieniowego do UDT. Na podstawie obydwu Ustawodawca może stwierdzić budowę nowego układu chłodniczego a przez to po 1 stycznia 2022 stwierdzić, że jego powstanie, uruchomienie i eksploatacja są nielegalne.

2. Retrofit – wymiana czynnika r404a na r448a (lub r449a)

Pod względem formalnym wymiana czynnika w CRO realizowana jest poprzez zamknięcie istniejącej instalacji na r404a i otworzenie „nowej” z tymi samymi danymi na r448a. W rejestrach CRO pojawia się to jako nowa instalacja a więc automatycznie budzi wątpliwości. Uważamy jednak, że jest to działanie, które da się wyjaśnić i jest ono legalne.

UWAGA: powyższe opinie są jedynie opiniami SZE i konkretny inspektor CRO, UDT lub Kontroli Środowiska może mieć inną opinię, którą należy uznać za wiążącą

 

Zainteresuje Cię również