Kontakt
Skontaktuj się z nami!
17 grudnia 2021
SZE członkiem Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej

Francusko – Polska Izba Gospodarcza to organizacja powstała w 1994 roku, zrzeszająca ponad 450 firm.

Taka ilość członków czyni ją jedną z największych izb bilateralnych w naszym kraju.

Od teraz także i SZE jest jej częścią.

W tym doborowym towarzystwie reprezentujemy chłodnictwo, efektywność energetyczną i ekologię.

Naszą misją jest czynić przemysł ekologicznym dostarczając do niego chłodnictwo, które jest opłacalne biznesowo oraz środowiskowo. Co przy odpowiedniej skali realizacji da lepszą przyszłość wszystkim.

La Chambre de Commerce Franco-Polonaise est une organisation fondée en 1994, associant plus de 450 entreprises.

Un tel nombre de membres en fait l’une des plus grandes chambres bilatérales de notre pays.

Désormais, la SZE en fait également partie.

Nous représentons la réfrigération, l’efficacité énergétique et l’écologie.

Notre mission est de rendre l’industrie respectueuse de l’environnement en fournissant une technologie de réfrigération rentable à la fois pour les entreprises et pour l’environnement. Ce qui, avec une échelle de mise en œuvre appropriée, donnera un avenir meilleur à chacun.