Kontakt
Skontaktuj się z nami!
7 lipca 2021
W którym kierunku pójdzie rozwój chłodnictwa – lipcowe Ch&K

W momencie, kiedy urządzenia na CO2 są w samochodach elektrycznych i największych centrach logistycznych o mocach wielu megawatów, możemy śmiało powiedzieć, że rynek chłodnictwem na r744 jest „przykryty”.

W tym dziale wiele razy też pisałem o rozwoju w branży przemysłowej o przyszłej obecności w klimatyzacji i dalszej ekspansji na małe moce. Oferta i zaspokojenie rynku się zagęszczają.

W tych okolicznościach zadaję sobie pytanie: Czy jako inżynier chłodnictwa będę już tylko realizował kolejne budowy na r744, czy czeka mnie jeszcze jakaś znacząca zmiana?

Odpowiedź na to pytanie brzmi TAK.

Znacząca zmiana jeszcze przed nami a jej pierwsze przykłady już widzimy na placach budowy. Mowa o fenomenie, który nazywam trzecim poziomem efektywności energetycznej. Poziomem, kiedy to każda instalacja energetyczna w fabryce (ciepło, chłód, wentylacja, energia elektryczna) są nie tylko same w sobie wysoko zoptymalizowane, ale przede wszystkim połączone między sobą tak aby zminimalizować marnowanie energii. Pod określeniem marnowanie energii mam na myśli wyrzucanie ciepła odpadowego z instalacji chłodniczej tylko dlatego, że ma zbyt niską temperaturę, wyrzucanie ciepła z poligeneracji, ponieważ w danym momencie nie ma zapotrzebowania na ogrzewanie przestrzeni magazynowej, marnowanie chłodu z rozprężania LNG, zmniejszanie produkcji energii elektrycznej w kogeneracji, ponieważ chwilowe zapotrzebowanie w danym zakładzie jest niskie, itd. Przykłady tego typu strat można mnożyć przez wiele stron naszego czasopisma. Na szczęście można także mnożyć inżyniersko mądre i biznesowo możliwe do zrealizowania rozwiązania.

Przykładem tego typu między-technologicznego połączenia jest wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji do wytworzenia chłodu w chillerach absorpcyjnych, które to z kolei wykorzystane jest do podniesienia efektywności energetycznej układu chłodniczego na CO2.

W tym wypadku tradycyjny układ chłodniczy pracuje w trybie podkrytycznym cały rok – co daje średnie roczne COP nawet 5!

Jest o co walczyć.

Zapraszam także na stronę czasopisma

https://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/